[Lớp 5] Tam giác và Tứ giác

hoat-dong-toan-tu-duy-lop-5-hinh-hoc-tam-giac-va-tu-giac

Nội dung

Sylvan Learning Việt Nam giới thiệu một số hoạt động giúp trẻ phát huy tính sáng tạo và có thể ghi nhớ lâu hơn các tính chất của tam giác và tứ giác.

Kỹ năng đạt được

Trẻ có thể:

 • Phân loại tứ giác
 • Xác định, mô tả và phân loại hình tam giác theo số đo góc và số cạnh đồng dạng
 • Xác định công thức diện tích hình bình hành bằng cách liên hệ nó với diện tích hình chữ nhật
 • Xác định công thức diện tích hình tam giác bằng cách liên hệ nó với diện tích hình bình hành
 • Sử dụng các công thức để xác định chu vi và diện tích của hình chữ nhật và hình bình hành
 • Vẽ tứ giác và tam giác từ các thông tin đã cho về các cạnh và góc
 • Giải các bài toán dạng đơn và nhiều bước về chu vi và diện tích của hình tứ giác và hình tam giác, đồng thời xác minh các lời giải

Khái niệm

 • Tam giác hay hình tam giác (Triangles) là một loại hình cơ bản trong hình học: hình hai chiều phẳng có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau
 • Tứ giác (Quadrilaterals) là đa giác hình gồm 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kì 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng.

Hoạt động toán tư duy lớp 5 về tam giác và tứ giác

Hoạt động 1: Phân loại hình tam giác

Tải về bài tập: Types of Triangles

Tổng quát

Trẻ dựng và vẽ lại bốn hình tam giác khác nhau trong tập. Sau đó, trẻ phân loại các hình tam giác, đầu tiên theo kích thước góc và sau đó là chiều dài cạnh.

Hướng dẫn

 • Yêu cầu trẻ lấy thước kẻ và bút chì ra. Giải thích rằng hôm nay trẻ sẽ tạo và ghi lại 4 loại tam giác khác nhau. Thể hiện bằng cách tạo một hình tam giác trong tập.
 • Hãy đưa dây thun ra và yêu cầu trẻ tạo thành 4 hình tam giác khác nhau. Khuyến khích trẻ tạo hình tam giác khác với hình bạn đã làm và có thể chỉ ra góc nhọn, góc tù và / hoặc góc vuông
 • Giải thích rằng trẻ sẽ phân loại theo loại và ghi lại các hình tam giác mà trẻ vừa tạo ra.
 • Đọc và thảo luận thông tin với cả lớp. Yêu cầu các tình nguyện viên làm việc với sự hỗ trợ của các hình ảnh trên Thẻ Tài nguyên Từ để mô tả từng loại góc và dán nhãn ví dụ của từng góc lên trên. Sau đó, yêu cầu trẻ giúp bạn phân loại hình tam giác bạn đã tạo trên bảng địa lý của mình.

Thảo luận

Đó là một tam giác nhọn vì nó quá gầy. Nó không phải cái nào trong số đó vì nó không giống bất kỳ hình tam giác nào. Chắc chắn rằng góc ở dưới cùng là góc vuông, đó là một tam giác vuông.

 • Bạn có thể phải giúp học sinh hiểu rằng một hình tam giác không nhất thiết phải trông giống hệt như hình trên đầu để phù hợp với một trong ba loại. Nếu cần, hãy dựng thêm một số hình tam giác trên bảng của bạn và để trẻ làm việc cùng nhau để phân loại chúng.
 • Khi học sinh hiểu phải làm gì, cho trẻ làm việc để phân loại các hình tam giác theo kích thước góc.
 • Yêu cầu trẻ giúp bạn phân loại hình tam giác bạn đã tạo trên bảng theo độ dài các cạnh của nó. Nhắc trẻ rằng hình tam giác không nhất thiết phải giống hệt một trong các ví dụ trên để phù hợp với một trong các danh mục.
 • Cho trẻ làm việc để phân loại các tam giác của mình theo độ dài cạnh và ghi thông tin vào tập
 • Thời gian cho phép, yêu cầu trẻ chia sẻ và so sánh một số hình tam giác mà trẻ đã làm.

hoat-dong-toan-tu-duy-lop-5-hinh-hoc-tam-giac-va-tu-giac

hoat-dong-toan-tu-duy-lop-5-hinh-hoc-tam-giac-va-tu-giac

Hoạt động 2: Sắp xếp & phân loại tứ giác

Tải về bài tập: Different Kinds of Quadrilaterals

Tổng quát

Trẻ ôn lại những gì đã học về các hình tứ giác, và sử dụng thông tin để sắp xếp và phân loại các hình tứ giác theo nhiều cách khác nhau.

Hướng dẫn

 • Viết từ tứ giác lên bảng. Yêu cầu trẻ chia sẻ những gì trẻ biết về thuật ngữ này. Sau đó mời trẻ chia sẻ ý tưởng của trẻ và giải thích rằng một tứ giác là một đa giác 4 ​​cạnh. Sau đó, liệt kê một số ví dụ về các tứ giác khác nhau.
 • Giải thích rằng hôm nay trẻ sẽ làm thêm một số bài tập với hình tứ giác. Hiển thị các loại tứ giác khác nhau trên bảng. Đọc và thảo luận về tên và mô tả của từng hình dạng với trẻ.
 • Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra:
  • Sự khác nhau giữa hình thoi và hình vuông là gì?
  • Tại sao người ta nói hình vuông là một loại hình chữ nhật đặc biệt?
  • Có đúng khi nói rằng hình vuông là một loại hình thoi đặc biệt không? Tại sao?
  • Hình thang có phải là hình bình hành không? Tại sao hoặc tại sao không? (Không, vì nó chỉ có 1 cặp cạnh song song.)
  • Tại sao hình thoi được xếp là hình bình hành? (Vì nó có 2 cặp cạnh song song đối diện nhau.)
  • Hình thoi cũng là một con diều? Tại sao hoặc tại sao không? (Đúng, vì nó có hai cặp cạnh kề nhau đồng dư; trên thực tế, tất cả 4 cạnh của nó đều đồng dư.)
  • Có những hình tứ giác nào khác có thể được gọi là diều? Cái nào và tại sao? (Hình vuông cũng là một con diều vì nó có hai cặp cạnh kề nhau bằng nhau.)
  • Hình nào trong số những hình này có thể được đặt nhiều tên nhất? Tại sao? (Hình vuông, vì nó cũng có thể được gọi là hình tứ giác, hình diều, hình bình hành, hình chữ nhật và hình thoi!)
 • Hiển thị phần đáp án và yêu cầu trẻ chia sẻ câu trả lời của họ cho tất cả năm câu hỏi. Yêu cầu trẻ ghi nhanh các câu trả lời của họ vào một tờ giấy nháp, và chuẩn bị để giải thích và biện minh cho từng câu. Sau một hoặc hai phút, hãy mời trẻ trả lời và giải thích câu trả lời cho mỗi câu hỏi.
 • Tiếp theo, hỏi học sinh xem có bất kỳ tên tứ giác nào khác trong danh sách áp dụng cho hình dạng ở phần dưới của phần trên không. Hình dạng là một hình chữ nhật, nhưng nó cũng có thể được gọi là một tứ giác và một hình bình hành. Nó không thể được gọi là hình thang hay hình thoi.
 • Trẻ sẽ sắp xếp các hình tứ giác này trong vài phút nữa, nhưng nhiệm vụ đầu tiên của trẻ là gắn nhãn cho mỗi hình bằng tên mô tả chính xác và cụ thể nhất. Chuẩn bị cho trẻ thước kẻ và thước đo góc vì họ có thể sẽ phải đo các góc và độ dài cạnh của một số hình để xác định chúng một cách chính xác.
 • Phát cho mỗi cặp một tờ giấy Tứ giác. Yêu cầu họ cắt nó làm đôi để bạn có thể tìm hiểu và cắt ra một nửa các hình dạng trong bộ.
 • Tiếp theo, đưa cho trẻ một Tấm biểu đồ Venn và giải thích rằng trẻ sẽ làm việc để sắp xếp các hình dạng của mình theo nhiều cách khác nhau.
 • Yêu cầu trẻ sắp xếp các hình của trẻ trên bàn, hình tứ giác trong một hình tròn và hình thang ở bên kia. Nếu có bất kỳ hình nào đủ điều kiện là tứ giác và hình thang, yêu cầu trẻ đặt chúng vào giữa các hình tròn, tại giao điểm của hai tập hợp. Nếu có hình dạng không phù hợp với mô tả, hãy yêu cầu trẻ đặt chúng sang một bên.
 • Khuyến khích trẻ chia sẻ kết quả của mình (Trẻ chỉ có 4 hình thang và chúng phải đi ở giữa vì chúng cũng là tứ giác. Tất cả các hình dạng đều nằm trên bàn vì chúng đều có 4 mặt. Những hình ở giữa là hình tứ giác và hình thang.)

hoat-dong-toan-tu-duy-lop-5-hinh-hoc-tam-giac-va-tu-giac

Hoạt động 3: Tìm chu vi & diện tích của một hình bình hành

Tải về bài tập: Finding the Area of Parallelograms

Tổng quát

Trẻ tìm chu vi và diện tích của một thẻ chỉ số, sau đó cắt thẻ và dán hai mảnh kết quả lại với nhau để tạo thành một hình bình hành không phải là hình chữ nhật. Sau đó, trẻ tìm chu vi và diện tích của hình bình hành. Khi làm như vậy, trẻ phát hiện ra rằng nhân độ dài của cạnh này với cạnh kia không tạo ra diện tích của một hình bình hành không phải là hình chữ nhật. Sau khi trẻ nghiên cứu thêm bằng cách tạo thêm hai hình bình hành, gbạn chia sẻ công thức tính diện tích của hình bình hành và yêu cầu trẻ giải thích và áp dụng.

Hướng dẫn

 • Viết các từ chu vi và diện tích lên bảng. Yêu cầu trẻ chia sẻ định nghĩa của từng thuật ngữ, sau đó yêu cầu trẻ chia sẻ định nghĩa (công thức tính chu vi (2l + 2w) và diện tích (l × w) của một hình chữ nhật), và phát cho trẻ một thẻ chỉ số. Yêu cầu trẻ đo chiều dài và chiều rộng của thẻ chỉ mục bằng inch, và sử dụng thông tin để tìm chu vi và diện tích của thẻ. Yêu cầu trẻ sử dụng một mảnh giấy cào hoặc chính thẻ nếu họ cần viết khi xác định các phép đo này.
 • Khi trẻ đã hoàn thành, ghi lại chu vi và diện tích của thẻ chỉ mục. Sau đó, tiết lộ nhiệm vụ thứ hai. Cho trẻ thời gian để đo và đánh dấu thẻ theo quy định. Yêu cầu trẻ phải chính xác đến mức có thể trong phép đo của mình. Dành thời gian để thảo luận từng câu hỏi và ghi lại câu trả lời. Yêu cầu học sinh chắc chắn rằng họ đã hình thành bảng
 • Hình chữ nhật không phải là hình chữ nhật
 • Yêu cầu trẻ tìm chu vi và diện tích của hình bình hành mà trẻ được tạo thành khi cắt và dán thẻ chỉ số. Khi bạn đạt đến điểm này, hãy chuẩn bị sẵn giấy kẻ ô vuông và cho trẻ một chút thời gian để tìm hiểu trên bàn của mình. Một số người có thể tin rằng diện tích này vẫn là 15 inch vuông bởi vì họ không thêm bất cứ thứ gì hoặc lấy đi bất cứ thứ gì khi họ tạo thành hình bình hành. Nhắc trẻ để tìm cách chứng minh điều này, sử dụng giấy kẻ ô vuông hoặc một số phương pháp khác. Trẻ có thể cần vạch hình bình hành trên giấy kẻ ô vuông và đếm các hình vuông và góc để phát hiện ra rằng diện tích vẫn giữ nguyên, mặc dù chu vi đã thay đổi.
 • Khi trẻ đã tìm được chu vi và diện tích của hình bình hành, yêu cầu trẻ chia sẻ kết quả và chiến lược. Nhiều khả năng sẽ báo cáo rằng chu vi là 18 1/2 inch và diện tích là 15 inch vuông.
 • Dưới đây là một số câu hỏi đặt ra trong cuộc thảo luận:
  • Chu vi hình bình hành có bằng chu vi hình chữ nhật ban đầu không? Tại sao hoặc tại sao không?
  • Diện tích có giống nhau không? Tại sao hoặc tại sao không?
  • Công thức tính chu vi hình chữ nhật có còn áp dụng được với hình bình hành này không?
  • Công thức tính diện tích hình chữ nhật có giúp bạn tìm được diện tích hình bình hành không? Nếu vậy, làm thế nào? Nếu không, tại sao?
 • Tóm tắt kết quả của trẻ bằng cách phác thảo hình chữ nhật và hình bình hành trên bảng trắng và ghi lại chu vi và diện tích của mỗi hình.

Xem thêm: 

 

Học thử 2 buổi miễn phí
Toán tư duy song ngữ Việt -Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn