Worksheets bài tập phát âm tiếng Anh cho trẻ em: ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC /BẤT QUY TẮC

Worksheets bài tập luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em: ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC /BẤT QUY TẮC

Nội dung

Những động từ có đuôi “-ed” là một trong những nội dung không thể thiếu khi dạy và luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em. Đuôi “ed” đại diện cho những động từ sử dụng trong thì quá khứ, hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành nói chung. Tuy nhiên, trên thực tế, những động từ sử dụng cho các thì này ngoài ở dạng đuôi “-ed” thì còn ở một dạng khác không theo bất cứ một nguyên tắc nào – gọi là động từ bất quy tắc.

Dưới đây, Sylvan Learning Việt Nam giải thích giúp bạn rõ hơn về những động từ này và tổng hợp các bài tập cụ thể để luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em với động từ có quy tắc (Regular Verbs) và bất quy tắc (Irregular Verbs). Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Các dạng của động từ trong tiếng Anh

Tất cả các động từ trong tiếng Anh đều có thể có 4 dạng:

 • Nguyên mẫu
 • Đuôi –ing
 • Dạng quá khứ đơn (Past Simple)
 • Dạng phân từ (Past Participle)

Trong đó, động từ dạng nguyên mẫu thường được sử dụng trong thì hiện tại đơn hoặc thêm “to”. Động từ dạng đuôi –ing được dùng trong thì hiện tại tiếp diễn hoặc dùng như một danh từ trong câu. Cuối cùng, động từ dạng quá khứ và động từ dạng phân từ thường xuất hiện trong thì quá khứ, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành hoặc được sử dụng trong câu bị động.

Động từ có quy tắc (Regular Verb) là gì?

Động từ có quy tắc trong tiếng Anh tạo ra dạng quá khứ và dạng phân từ bằng cách thêm đuôi –ed vào dạng nguyên mẫu của động từ. Ví dụ:

 • Động từ: arrive (dạng nguyên mẫu), khi thêm đuôi –ed được dạng quá khứ là arrived và dạng phân từ cũng là arrived.
 • Động từ: call (dạng nguyên mẫu), khi thêm đuôi –ed được dạng quá khứ là called và dạng phân từ cũng là called.
 • Động từ: wait (dạng nguyên mẫu), khi thêm đuôi –ed được dạng quá khứ là waited và dạng phân từ cũng là waited.

Một số nguyên tắc để thêm –ed vào động từ bao gồm:

Quy tắc 1: Nếu động từ nguyên mẫu kết thúc bằng đuôi “e” hoặc “ee” thì chỉ cần thêm –d

Quy tắc 2: Nếu động từ nguyên mẫu tận cùng bằng phụ âm “y”:

 • Trước “y” là một phụ âm thì biến y thành i trước khi thêm –ed
 • Trước “y” là một nguyên âm thì thêm –ed như bình thường

Quy tắc 3: Với các động từ một âm tiết, kết thúc bằng một nguyên âm đứng cạnh một phụ âm (ngoại trừ trường hợp tận cùng bằng “h”, “w”, “x”, “y”) thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed

Luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em: Cách phát âm động từ có quy tắc

Đuôi –ed trong động từ có quy tắc được phát âm theo 3 cách. Những cách phát âm này được phân loại dựa trên kết thúc hoặc phụ âm tận cùng của động từ đó trước khi thêm –ed. Cụ thể:

 • Đuôi -ed trong động từ tận cùng là t và d thì được phát âm là /id/. Ví dụ như: needed, wanted,…
 • Đuôi -ed trong động từ tận cùng là p, k, f, gh, sh, ch, ss, c hoặc x thì được phát âm là /t/. Ví dụ như: helped, looked, laughed,…
 • Đuôi –ed trong động từ tận cùng là l, n, r, g, v, s, z, b hoặc m thì được phát âm là /d/. Ví dụ như: called, cleaned, offered, damaged,…

Phụ huynh có thể tải về worksheet luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em về động từ có quy tắc để cùng củng cố kiến thức cho trẻ: Sylvanlearning_pronunciation-regular-past-verb-worksheet

Khái niệm động từ bất quy tắc (Irregualar Verb)

Trong tiếng Anh có khoảng 200 động từ bất quy tắc mà bạn cần lưu ý khi dạy và luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em. Những động từ này không tuân thủ theo bất cứ một nguyên tắc nào và có thể chia chúng ra thành 4 nhóm như sau:

 • Nhóm 1: Nhóm động từ bất quy tắc có cùng dạng nguyên mẫu, dạng quá khứ và dạng phân từ
 • Nhóm 2: Nhóm động từ bất quy tắc có cùng dạng quá khứ và dạng phân từ
 • Nhóm 3: Nhóm động từ bất quy tắc có cùng dạng nguyên mẫu và dạng phân từ
 • Nhóm 4: Nhóm động từ bất quy tắc không cùng dạng nguyên mẫu, dạng quá khứ hay dạng phân từ.

Cách hiệu quả nhất để học cũng như luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em với động từ bất quy tắc là học và luyện tập chúng theo từng nhóm. Việc này giúp trẻ nhớ và hiểu các từ này một cách hệ thống. Dưới đây là một số động từ bất quy tắc phổ biến chia theo từng nhóm mà bạn có thể áp dụng để dạy cho trẻ:

Nhóm động từ bất quy tắc có cùng dạng nguyên mẫu, dạng quá khứ và dạng phân từ

Dạng nguyên mẫu Dạng quá khứ Dạng phân từ
Cost Cost Cost
Cut Cut Cut
Hurt Hurt Hurt
Let Let Let
Put Put Put

Nhóm động từ bất quy tắc có cùng dạng quá khứ và dạng phân từ

Dạng nguyên mẫu Dạng quá khứ Dạng phân từ
Bring Brought Brought
Buy Bought Bought
Catch Caught Caught
Feel Felt Felt
Find Found Found
Get Got Got
Hear Heard Heard
Leave Left Left
Lose Lost Lost
Make Made Made
Say Said Said
Win Won Won

Nhóm động từ bất quy tắc có cùng dạng nguyên mẫu và dạng phân từ

Dạng nguyên mẫu Dạng quá khứ Dạng phân từ
Come Came Come
Become Became Become
Run Ran Run

Nhóm động từ bất quy tắc không cùng dạng nguyên mẫu, dạng quá khứ hay dạng phân từ

Dạng nguyên mẫu Dạng quá khứ Dạng phân từ
Be Was/Were Been
Begin Began Begun
Break Broke Broken
Choose Chose Chosen
Do Did Done
Drink Drank Drunk
Drive Drove Driven
Eat Ate Eaten
Fall Fell Fallen
Give Gave Given
Go Went Gone
Know Knew Known
See Saw Seen
Speak Spoke Spoken
Take Took Taken

Để tiện cho việc giảng dạy và luyện tập của con trẻ, chúng tôi đã tổng hợp bảng động từ bất qui tắc kèm phiên âm. Phụ huynh có thể tải về một bảng riêng cho mình: Sylvanlearning_irregular-verbs-with-pronunciation-worksheet

Xem thêm: Luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em: Trò chơi với động từ bất quy tắc

Trên đây là nội dung về động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc trong tiếng Anh cũng như tài liệu bài tập luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em về chủ đề này. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình dạy và luyện phát âm tiếng Anh cho trẻ em.

Học thử 2 buổi miễn phí
Tiếng Anh

  HẤP THU KIẾN THỨC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP

  với phương pháp CLIL (Tích hợp nội dung – ngôn ngữ) lồng ghép nội dung học đa dạng về văn hóa, xã hội, khoa học và Project-based Learning (Học theo dự án) thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động trong các hoạt động học tập

  XÂY DỰNG KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

  để phối hợp Nghe – Nói – Đọc – Viết hiệu quả, hình thành sở thích đọc sách, phát triển tinh thần thích khám phá, chủ động tìm kiếm thông tin

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NHI

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge STARTERS – MOVER – FLYERS, vừa giúp đạt kết quả thi mong muốn, vừa cải thiện hiệu quả học chính khóa

  HOÀN THIỆN KIẾN THỨC

  qua phương pháp English 21+ và Project-based
  Learning (Học theo dự án) chú trọng hoàn
  thiện kiến thức tiếng Anh học thuật (vốn từ, cấu trúc ngữ pháp,
  ngữ điệu…) và kết hợp thực hành,
  tương tác theo tình huống
  giao tiếp thực tế

  PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 4Cs TOÀN DIỆN

  là bộ kỹ năng quan trọng để phát triển trong thế kỷ 21
  (gồm Tư duy phản biện – Sáng tạo – Hợp tác – Giao Tiếp),
  tạo nền tảng tốt cho định hướng học tập và lựa chọn
  nghề nghiệp tương lai

  CHINH PHỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

  với các bài tập làm quen đề thi Cambridge KET – PET
  – FCE giúp tăng sự tự tin và sự chuẩn bị kỹ càng cho
  các kỳ thi tiếng Anh quan trọng (IELTS, TOEIC, SAT…)

  Vui lòng nhập lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại bạn